Insightful Profiler™ (iP121) - profilowanie osobowości zawodowej

Insightful Profiler™ (iP121)

To wystandaryzowane i zaawansowane narzędzie psychometryczne, z polskimi normami, obiektywne, o wysokiej rzetelności i trafności. 

Kwestionariusz służy do kompleksowego oraz wszechstronnego badania (zwanego również profilowaniem) osób na wszystkich poziomach stanowisk, zgodnie z pięcioczynnikowym modelem osobowości (tzw. „Wielką Piątką”, ang. The Big Five).

Narzędzie pozwala w sposób empiryczny odwzorować profil wyróżniającego się w firmie pracownika, specjalisty, czy managera (tzw.”profilowanie empiryczne”), który może posłużyć jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji personalnych. 

Umożliwia ocenę stopnia dopasowania potencjału do wymagań stanowiska i oczekiwań pracodawcy oraz zaprojektowanie zindywidualizowanego planu rozwoju dla pracownika.

Insightful Profiler™ (iP121) 

zostało zaprojektowane tak, aby wspierało m.in. takie działania w firmach jak:

 • wybór odpowiedniego pracownika na dane stanowisko (rekrutacja),
 • budowanie zespołów, sukcesja, czy awanse,
 • projekty rozwojowe w obszarze personalnym,
 • dobór pracowników do nowych projektów pojawiających się w organizacji,
 • identyfikacja talentów oraz ich zarządzanie w organizacji,
 • wsparcie dla managerów w zakresie kompetencji zespołowych, predyspozycji poszczególnych pracowników, jak i kluczowych obszarów funkcjonalnych,
 • podnoszenie efektywności w zespołach, w oparciu o wiedzę w zakresie ich zdolności do realizacji celów i możliwości.

Insightful Profiler™ (iP121) to narzędzie, dzięki któremu firmy, organizacje, managerowie, czy pracownicy mogą otrzymać informacje na temat:

 1. Odporności na stres.
 2. Otwartości i gotowości na podejmowanie trudnych wyzwań.
 3. Własnej kreatywności i pomysłowości.
 4. Poziomu własnego zorganizowania i konsekwencji. 
 5. Ambicji w podejściu do własnego rozwoju, niezależności w myśleniu.
 6. Gotowości do podejmowania ryzyka
 7. Umiejętności pracy zespołowej.

Żeby móc wykonywać Insightful Profiler™ (iP121) należy być certyfikowanym konsultantem. Jednocześnie informuję, że posiadam certyfikat uprawniający mnie do posługiwania się narzędziem. Dodatkowo jestem HR Business Partnerem i doradcą zawodowym, zatem pomogę Państwu zaplanować własną karierę zawodową.

Zapraszam do kontaktu i omówienia szczegółów, w tym przedstawienia cennika za wykonanie w/w badania. 

Anna Stradomska